Memorandum na aktivitu Budovanie kľúčových znalostí podpísané

Dňa 21.1. 2014 OZ HARPÚNA a ZŠ Karpatská, Žilina, podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je formálna deklarácia oboch strán spolupracovať pri realizácií aktivity Budovanie kľúčových znalostí.

IMG_1398

ZŠ Karpatská je najväčšia základná škola v meste Žilina (podľa údajov UIPS aj v Žilinskom kraji), k 15.9. 2014 ju navštevovalo 824 žiakov.

Od školského roku 2015/2016 ZŠ Karpatská v spolupráci s OZ HARPÚNA ponúkne žiakom nastupujúcim do 9. ročníka voliteľný predmet Programovanie, ktorý bude pripravený a vyučovaný profesionálom z praxe.