Obhliadka priestorov na výuku

Členovia OZ HARPÚNA vykonali obhliadku priestorov na ŽS Karpatská, Žilina. Účelom obhliadky bolo preveriť ich vhodnosť na výuku v rámci aktivity združenia.

IMG_1390 IMG_1394 IMG_1395 IMG_1381