Klasifikácia predmetu programovanie pre OS Android

Dnes sme na pôde ZŠ Karpatská odsúhlasili návrh klasifikácie predmetu Programovanie pre OS Android na budúci školský rok.

Klasifikačné kritéria budú: Odborná slovná zásoba, Domáce úlohy, Test, Koncoročný projekt a Aktivita na hodine.

Pre zabezpečenie objektívnosti hodnotenia, bude známky vo väčšine kritérií udelovať informačný systém na riadenie výuky.

Známkované Bodované % známky Poznámka
Slovíčka X 20 na každej hodine (okrem prvej) automatickým systémom cez PC
Domáca úloha X 15 hodnotené individuálne a podľa kvalít vypracovania ku zadanej téme domácej úlohy
Test X 30 automatickým systémom cez PC
Projekt X 30 hodnotené individuálne a podľa kvalít vypracovania ku zadanej téme projektovej úlohy
Aktivity na hodine X 10 body ku známke navyše, zadané ‘mini’ úlohy na hodine
105

Pridaj komentár