Update: Financovanie aktivity “Budovanie kľúčových znalostí”

Pri zaradení aktivity “Budovanie kľúčových znalostí” sme avizovali, že financovanie aktivity sa združenie bude usilovať zabezpečiť najmä dotáciami, grantami a sponzorskými darmi od fyzických a právnických osôb.

Od podpisu memoranda o spolupráci so Základnou školu Karpatská v Žiline, sme odoslali žiadosti väčšiemu počtu subjektov, ktoré obsahovali informácie o plánovanej aktivite a jej prínosoch.

Po troch mesiacoch posielania žiadostí a prezentácií zámeru máme zabezpečené prostriedky na začatie pilotného projektu od školského roku 2015/2016. Medzi najvýznamnejších podporovateľov sa zaradili ESET, Orange a Mesto Žilina.

harpuna-cover-image 2

Výška príspevku od najvýznamnejších podporovateľov:

ESET              3 000 Eur

Orange           2 500 Eur

Mesto Žilina    1 000 Eur

Príspevky budú použité výlučne na zabezpečenie pilotného projektu a propagácie myšlienky budovania kľúčových znalostí u žiakov v sieti regionálneho školstva.

Spomenutým aj nespomenutým darcom ďakujeme za príspevok na pilotný projekt výuky.

V roku 2015 má združenie pri zabezpečení financovania ešte dve hlavné úlohy:

  1. zaistiť prostriedky na fungovanie združenia,
  2. pripraviť systémovú schému financovania pre zavedenie výuky na väčší počet škôl.

Momentálne analyzujeme možnosti a podnikáme kroky, ktoré môžu viesť k splneniu nastavených úloh. O postupe priebežne napíšeme krátky príspevok na stránku.

Pridaj komentár