HARPÚNA mieri na budúcnosť

Rozhovor s predsedom občianskeho združenia HARPÚNA Ing. Michalom Hybským o pilotnej aktivite, súčasnosti a budúcnosti.

IMG_2877
Michal Hybský počas rozhovoru

 

  • Prešlo už niečo viac ako rok od  podpísania memoranda so ZŠ Karpatská v Žiline, kde uskutočňujete vašu pilotnú aktivitu “Budovanie kľúčových znalostí”. Ako by ste tento projekt okomentoval?

Áno je to už viac ako rok, čo občianske združenie HARPÚNA začalo spolupracovať so základnou školou Karpatská v Žiline. Po podpísaní memoranda, vypracovaní osnov sa v septembri žiaci deviateho ročníka začali učit programovať pre Android. No a keď žiaci odídu na zaslúžené prázdniny, začneme tento pilot vyhodnocovať.

Dodal by som aj nejaké bližšie informácie, nakoľko nie všetci museli o našom združení, či aktivite počuť, resp. čítať. Ide o klasifikovaný voliteľný predmet vyučovaný odborníkom z praxe, teda programátorom pracujúcim na veľkých medzinárodných projektoch. Cieľom tohto predmetu je dať možnosť žiakom pracovať s niečím inovatívnym, čo im zároveň dá skúsenosť s pokročilejšími technológiami a zároveň niektorým zneguje strach pred technikou.

Touto aktivitou reagujeme práve na relatívne malý záujem žiakov o štúdium technických smerov. Cieľom nie je vychovať programátora, ide hlavne o skúsenosť.  Ako pikošku by som uviedol, že sa na predmet prihlásilo viac dievčat ako chlapcov.

Projekt by som zhodnotiľ na výbornú a veľmi si vážime aj napr. návštevu ministra školstva priamo na výučbe, ktorá nám dodala veľa morálnych síl.

Michal Hybský pri práci

 

  • Prečo si myslíte, že je dôležité, aby si žiaci už na základnej škole vyskúšali prácu s inovatívnymi technológiami?  

Budovanie kľúčových znalostí nie je prioritne postavené len pre žiakov deviateho ročníka základných škôl, ale aj pre študentov gymnázií. Je však zrejmé , že už v mladom veku sa u žiakov formuje averzia voči technike a žiaci sa začínajú formovať v odvetiach, kde je len malé uplatnenie, či prebytok uchádzačov. Chceme prispieť k tomu, aby Slovensko nebolo časom len montážnou dieľňou EÚ a mládež je pre nás odrazový mostík pre lepšiu budúcnosť našej krajiny.

Veľa krát som sa stretol s tým, že žiaci automaticky “bočia” od techniky preto, že sa medzi nimi šíri “vírus”, že je to ťažko zvládnuteľné. Preto je podľa nás dôležité dať im možnosť zistiť, že to tak nie je. Samozrejme nechceme takto “ovplyvniť” všetkých žiakov. :D

  • V čom vidíte problém, že málo žiakov inklinuje k technickým smerom?

Ako som už vyššie spomínal veľa žiakov má obavy z toho, že technika je ťažká a ich myseľ prirodzene smeruje k ľahším a jednoduchším zámerom do budúcna. Nedá sa to však zovšeobecňovať nakoľko každý žiak je špecifický. Fakt, je ale taký, že na odbory ako politológia, právo, ekológia, či sociálna práca sa hlási oveľa viac študentov ako na odbory v ktorých je v praxi nedostatok zamestancov pre potreby trhu. Častokrát sa študuje len kvôli titulu, čo si myslím nie je zrovna najlepšie. Samozrejme nechcem žiadnemu odboru znižovať vážnosť a potrebu.

  • Aké iné aktivity HARPÚNA uskutočňuje?

Naše združenie sa venuje mnohým oblastiam, ktoré sú prospešné pre verejnosť, či ľudí s rovnakými záujmami ako máme my. HARPÚNA usporiadala niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí, kde ľudí bavil Boris Filan. Momentálne sme v realizácií projektu “Podplácanie sa nevypláca – s elánom proti korupcií, s harpúnou v ruke”, ktorý finančne podporilo Ministerstvo vnútra. Cieľom je dať ľuďom do povedomia, že na Slovensku naozaj boli stovky ľudí odsúdení za podplácanie, korupciu. Tiež to chceme smerovať hlavne mládeži a tak priložiť ruku k boju proti korupcií. Chcem sa aj touto formou poďakovať všetkým členom za aktívnu spoluprácu na jednotlivých aktivitách.

Pred sídlom združenia
Pred sídlom združenia
  • Blíži sa ďaľší školský rok, aké sú plány vášho občianskeho združenia?

Naším plánom aspoň čo sa týka “Budovania kľučových znalostí” je rozšíriť výučbu na viac škôl, čo sa nám z časti darí. Momentálne sme v štádiu príprav ďaľšieho inovatívneho predmetu s pracovným názvom “Aplikovaná elektrotechnika a robotika”, kde sa žiaci 8. ročníka zoznámia s programovaním mikroovládača Arduino Nano a spolu so zaškoleným učiteľom budú riešiť projekty so stupňujúcou sa náročnosťou. Tu si svoju prácu na hodinách budú môcť aj “chytiť” čo podľa odborníkov môže mať tiež pozitívny efekt na ich vnímanie techniky.

Je eminentný záujem aj o pokračovanie predmetu “Programovanie pre Android” dokonca je zámer vytvoriť viac skupín žiakov, ktorí by navštevovali tento predmet.

  • Aký je záujem zo strany škôl o vami vytvorené aktivity, kto to financuje?

Čo sa týka záujmu môžem zodpovedne prehlásiť, že je vysoký, no presne taký sme očakávali, nakoľko ide o naozaj dobrú a prospešnú vec. Od spustenia pilotu nás pravidelne kontaktujú riaditelia škôl, rodičia, učitelia, či dokonca študenti, ktorí by chceli pomôcť. Dostala sa nám informácia, že pre náš predmet chcel žiak prestúpiť práve na školu, kde sa vyučuje náš predmet.

Samozrejme, stretli sme sa aj s rôznym nie zrovna pozitívnym prístupom, ale toto pramenilo len s dlhodobej problematiky v ktorom sa školstvo nachádza. Našťastie máme šťastie na výborných a aktívnych riaditeľov skôl.

S finacnovaním to nie je jednoduché, nakoľko programátor dostáva štandardnú mzdu programátora, čo si v momentálnych podmienkach škôly nemôžu dovoliť. Väčšinu nákladov na mzdu preto znáša HARPÚNA. Aj touto cestou by som sa chcel preto poďakovať našim partnerom, ktorý nám finančne pomohli preniesť teóriu o budovaní kľúčových znalostí do praxe. Ide hlavne o ESET, nadáciu Orange, či mesto Žilina.

Samozrejme chceme dať možnosť skúsenosti čo najväčšiemu počtu žiakov, preto sme nespali a hľadali možnosti ako naše aktivity pokryť strategicky. Dobre nadviazaná spolupráca s ministerstvom, čoho výsledkom bola aj vyššie spomínaná návšteva ministra, žiaľ zastavili voľby a tým aj zmena vedenia v tomto rezorte. Myslíme si, že by malo byť v záujme štátu, aby práve naša mládež nestagnovala a dostala možnosť napredovať. Toto by samozrejme malo byť v záujme celej spoločnosti.

 

 

2 názory na “HARPÚNA mieri na budúcnosť”

Pridaj komentár