Zakladáme občianske združenie

Dnešným dňom bolo zaregistrované naše občianske združenie HARPÚNA.

V rámci nášho združenia sa budeme venovať najmä popularizácií netradičných nápadov na riešenie tradičných problémov :)