Financovanie aktivity – výuka programovania vo vybraných školách v sieti regionálneho školstva

Predpokladané výdavky na aktivitu do 20.7. 2016 sú 10 000 Eur.

Výdavky sa skladajú najmä z nákladov na:

  • cestovné a organizačné aktivity,
  • prípravu učebných plánov a materiálov,
  • mzdy pre vyučujúcich.

Aktivitu združenia plánujeme financovať z viacerých zdrojov:

  • granty a dotácie,
  • sponzorské a členské príspevky.

OZ bude žiadať o grant, dotáciu alebo príspevok všetky relevantné organizácie, vrátane rezervy predsedu vlády, IUVENTY, ministerstva školstva, cez vhodné výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ, …

Žiadosť o sponzorský príspevok na aktivitu pošleme všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré deklarujú, že na budúcnosti Slovenska im záleží :) Pôjde najmä o poslancov NR SR, miest, obcí a krajov; politické strany; ziskové spoločnosti pôsobiace na území SR.

Priebežne budeme tento článok dopĺňať o úspechy alebo neúspechy pri získavaní financií na zabezpečenie aktivity.