Aktivity združenia

Nápady, ktoré sa naše združenie rozhodne pokúsiť implementovať do praxe sa stávajú aktivitami združenia.

Prvá dlhodobá aktivita HARPÚNY – Budovanie klúčových znalostí : výuka programovania vo vybraných školách v sieti regionálneho školstva. 

harpuna-cover-image 2

Problém, ktorý sa snažíme vyriešiť, je nedostatočné budovanie kľúčových znalostí uz žiakov základných a stredných škôl. Inými slovami: žiaci sú nútení sa naspämať učiť veľa učiva, čo nie je zlé, nepomôžu im však v budúcnosti vytvárať pridanú hodnotu na úkor získavania kľúčových znalostí ako informatika, fyzika, matematika alebo chémia.

Podľa nás by mali školy dostávať účelovo viazané peniaze, použiteľné len na zaplatenie profesionálov, ktorí prídu naučiť žiakov nad rámec štátom vyžadovaných znalostí.

V rámci aktivity, cheme overiť, či takéto opatrenie pomôže pri budovaní kľúčových kompetencií.

Cieľom našej aktivity je dosiahnúť, aby absolventi nami vyučovaného programovania dokázali samostatne tvoriť počítačové programy na takej úrovni, aby s využitím voľne dostupných zdrojov na internete zvládli naprogramovať takmer ľubovoľné zadanie.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Orange

Nadácia ESET poskytla príspevok na realizáciu projektu